Hami TEMİZ

1991 Sivas doğumludur. Öğrenim hayatına  Sivas’ta başlamış Cumhuriyet Üniversitesi eğitim Fakültesinden  mezun olmuştur. Halen CÜ eğitim fakültesi Fen Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktadır. Çeşitli okul ve etüt merkezlerinde öğretmelik yapmıştır.

Hami TEMİZ


Branş:
Fen Bilgisi
Okul:
- Ortaokul