Akıl Oyunları Dersliği

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2012-2013 öğretim yılı başında uygulamaya konan seçmeli derslerden bir tanesi de zeka (akıl)oyunları dersidir.  Zeka (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmakta.  Okulumuzda da bu amaçlar doğrultusunda reverse,mangala,3 taş ,9 taş ,hedef,köprü ,tangram  gibi 26 çeşit oyun ve materyallerle donatılmış özel bir derslik oluşturulmuş ayrıca hizmet içi eğitim seminerinde tüm öğretmenlerimize tüm oyunlar tanıtılmş ve  bu çalışmayla da öğretmenlerimizin öğrencilere oyunlar konusunda rehberlik edebilmesi sağlanmıştır.          Bugün mutlulukla görmekteyiz ki,her teneffüste birçok öğrencimiz  zamanını akıl oyunları dersliğinde geçirmektedir.

Akıl Oyunları Dersliği