Batı Yazılım Teknoloji Koleji

Batı Teknoloji Yazılım Kolejinde, tüm öğrencilerimize okulumuzda öğrenim gördükleri süre boyunca, devlet teşvikli %100 EĞİTİM BURSU verilmektedir.

23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Öğrencilerden Lise Hayatları süresince Eğitim ücreti alınmayacaktır.

Biz kimiz?

Varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakmanın bilinci ile temel değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarlarıyız.

Ne yapıyoruz?

Biz, öğrencilerimize akademik, zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişimlerini gerçekleştirecek eğitim ortamları sağlıyoruz. Hayat boyu öğrenme ortamı sağlayarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ve toplumumuzun doğru üretim yapabilecekleri nitelikli bir hayatı sürmelerine katkıda bulunuyoruz.

Hizmet verdiklerimiz kimlerdir?

Biz, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, diğer çalışanlarımıza ve toplumumuza hizmet veriyoruz.
Bizim için önemli olan nedir?
Bizim için Öz kültürümüz ve medeniyetimiz , Öğrenme sürecinde öğrencinin bireysel farklılıklarının dikkate alınması, Hayat boyu öğrenme becerisinin kazanılması, Bir üst kuruma öğrenci seçen sınavlarda yüksek başarının sağlanması ve mesleki olarak gelişim sağlaması önemlidir.

Bizi, en yakın rakibimizden farklı yapan şeyler nelerdir?

Bizi; Öğrenmeyi öğrenmek, Başarıda sürekliliği sağlamak, Bireysel farklılıklara saygı göstermek, İlgi ve yeteneklere uygun gelişimi gerçekleştirmek, Deneyime değer vermek, Yenilikler yaratmak ve model olmak farklı kılar.

Nasıl bir kişiliğimiz var?

Öğretme ve öğrenme heyecanımızın sürekli olması, Kardeşlik ve sorumluluk ve ahlaki duygumuzun gelişmiş olması, Kurumlarımızda bulunan herkesin sürekli gelişmeye katkıda bulunması bizim kişiliğimizdir.


Batı Yazılım Teknoloji Koleji